BOX3D

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz dłużników, a w jej ramach podejmuje następujące czynności:

  • porady prawne w zakresie obowiązku spłaty zadłużenia,
  • prowadzenie w imieniu dłużnika działań polubownych, negocjacje z wierzycielami, opracowywanie ugód,
  • reprezentowanie dłużnika w postępowaniach sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych
  • sprawy o pozbawienie wyroków, nakazów zapłaty wykonalności.

Oferta Kancelarii dotyczy również wsparcia w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którego celem jest oddłużenie osoby fizycznej. Postępowanie takie pozwala na zredukowanie, a często całkowite umorzenie zobowiązań. W zakres usług Kancelarii wchodzą takie czynności jak:

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym także w kontaktach z syndykiem,
  • reprezentowanie dłużnika na rozprawie,
  • kontrolę prawidłowości prowadzenia postępowania upadłościowego.