BOX2D

Oferta usług Kancelarii związanych z dochodzeniem wierzytelności wykracza ponad standardowe usługi oferowane na rynku. Dzięki specjalistycznej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu radcy prawnego oferta ta obejmuje unikalne rozwiązania dla wierzycieli. Kancelaria zna narzędzia, które umożliwiają profesjonalne i skuteczne odzyskiwanie należności, z jednoczesnym zachowaniem standardów etycznych. W zależności od etapu danej sprawy oferujemy:

  • windykację polubowną (wysyłanie wezwań do zapłaty, prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami, opracowywanie ugód),
  • windykację przymusową, obejmującą reprezentację w postępowaniu sądowym, zabezpieczających, egzekucyjnym,
  • reprezentację w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych
  • hipoteczne zabezpieczanie roszczeń wierzycieli,
  • prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku,
  • kierowanie roszczeń przeciwko członkom zarządu i wspólnikom spółek osobowych,
  • występowanie o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.