BOX6D

Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych czynnościach, których przedmiotem są nieruchomości, w tym m.in.

  • porady prawne dot. stanu prawnego nieruchomości poprzedzające decyzję o zakupie lub sprzedaży nieruchomości,
  • analiza umów dotyczących nieruchomości,
  • negocjowanie i pomoc w przeprowadzeniu transakcji obrotu nieruchomościami,
  • znoszenie współwłasności nieruchomości, podział majątku, dział spadku dotyczący nieruchomości,
  • regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym np. wykreślenie hipotek i roszczeń,
  • prowadzenie postępowań o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • przygotowywanie umów najmu, dzierżawy nieruchomości.